Výuka a výcvik

 • VÝUKA A VÝCVIK ŘIDIČSKÝCH OPRÁVNĚNÍ SKUPIN: AM, A1, A2, A, Bkniha
 • VÝCVIK JE PŘIZPŮSOBEN ČASOVÝM MOŽNOSTEM ŽÁKA!
 • MOŽNOST PLATBY NA SPLÁTKY BEZ NAVÝŠENÍ!
 • Výukové cd AUTOŠKOLA? POHODLNĚ! ZDARMA - Zdarma získáte nejlepší dostupný multimediální výukový program v ČR – Autoškola? Pohodlně! S ním je zvládnutí pravidel ještě jednodušší + tištěná učebnice k zapůjčení zdarma!


Důležité náležitosti ke skupinám

 • Posudek o zdravotní způsobilosti – zde
 • Žádost o řidičské oprávnění - zde
 • Při podání žádosti před dosažením věku 15-ti let notářsky ověřený písemný souhlas zákonného zástupce na žádosti.
 • Při podání žádosti před dosažením věku 18-ti let písemný souhlas zákonného zástupce na žádosti.
 • Žádost do autoškoly lze podat nejdříve 18 měsíců před dovršením požadovaného věku, ukončit lze nejdříve ke dni dosažení věku, a zkoušky lze vykonat až po dosažení požadovaného věku.

Informace a podmínky k přijetí do výuky a výcviku u námi nabízených skupin řidičských oprávnění

Skupina AM, Věk 15 let


Motorová vozidla s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h-1:
1. dvoukolová se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo s výkonem elektrického motoru do 4 kW,
2. tříkolová se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW,
3. čtyřkolová o hmotnosti v nenaloženém stavu nejvýše 350 kg se zdvihovým objemem zážehového motoru nepřevyšujícím 50 cm3 nebo u jiných motorů s výkonem nejvýše 4 kW

Skupina A1, Věk 16 let


1. lehké motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj o výkonu nejvýše 11 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,1 kW/kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru nepřevyšujícím 125 cm3,
2. tříkolová motorová vozidla o výkonu nejvýše 15 kW,
3. čtyřkolová motorová vozidla o výkonu motoru do 15 kW, s hmotností v nenaloženém stavu do 400 kg a se zdvihovým objemem spalovacího motoru do 125 cm3.

Skupina A2, Věk 18 let


1. motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj s výkonem motoru nejvýše 35 kW a s poměrem výkonu/hmotnosti nejvýše 0,2 kW/kg, které nebyly upraveny z motocyklu s více než dvojnásobným výkonem.
2. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupiny A1

Skupina A,Věk 24 let


1. Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj,
2. tříkolová motorová vozidla s výkonem převyšujícím 15 kW,
3. opravňuje také k řízení vozidel zařazených do skupin A1 a A2,
4. čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

Řidičské oprávnění pro skupinu A lze udělit rovněž osobě, která dosáhla:

 • a) věku 21 let, pokud je řidičské oprávnění omezeno jen na tříkolová motorová vozidla, nebo
 • b) věku 20 let, pokud je tato osoba nejméně 2 roky držitelem řidičského oprávnění pro skupinu A2.

Skupina B, Věk 18 let


1. motorová vozidla s výjimkou vozidel skupin AM, A1, A2, A, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3 500 kg, s nejvýše 8 místy k sezení kromě místa řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti nepřevyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3 500 kg nebo v případě rozšíření rozsahu nepřevyšuje 4 250 kg,
2. vozidla zařazená do skupiny A1 s automatickou převodovkou ( platí pouze na území České Republiky )
3. vozidla zařazená do skupiny B1, tedy i tříkolová vozidla zařazená do skupiny A1