Dokumenty ke stažení

Zde si můžete stáhnout potřebné dokumenty, které jsou potřeba k přijetí do výuky a výcviku v autoškole.

Přihláška – Žádost o přijetí k výuce a výcviku (Pozor! Nutné vytisknout oboustranně na jeden list papíru A4!)

pdf

Posudek o zdravotní způsobilosti (Potvrzuje praktický nebo dětský lékař)

pdf


Na razítku lékaře musí být čitelné jméno lékaře. Dále musí být uveden text “praktický lékař” nebo “dětský lékař”. Podle zákona smí Vaši žádost potvrdit registrující praktický lékař, lékař zařízení závodní preventivní péče, dětský lékař nebo kterýkoli praktický lékař.

Posudek o zdravotní způsobilosti nesmí být starší tří měsíců před podáním žádosti do autoškoly.

Jakmile budete mít dokumenty vyplněné a potvrzené kontaktujte nás.