Vrácení řidičského oprávnění

 

 1. Končí Vám zákaz řízení motorových vozidel?
 2. Máte 12 bodů a uplynul již rok?
 3. Pozbyli jste řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů?

 

1. Zákaz řízení

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy ode dne právní moci rozsudku nebo rozhodnutí, jímž došlo k uložení trestu nebo sankce zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel, uplynul více než jeden rok.

Musíte absolvovat autoškolu ?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Přezkoušení můžete absolvovat až poté, kdy Vám byl ukončen zákaz činnosti. V případě, kdy Vám byl zbytek zákazu po polovině trestu prominut, můžete začít až poté, kdy nabylo příslušné rozhodnutí právní moci! Doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní ke dni podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění.

Co je k tomu potřeba přinést?

 • rozsudek soudu nebo rozhodnutí správního orgánu o zákazu činnosti
 • v případě prominutí zbytku trestu příslušné rozhodnutí nebo usnesení
 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly – zde
 • posudek o zdravotní způsobilosti – zde
 • doklad o dopravně psychologickém vyšetření – objednávka zde

2. Dvanáct bodů

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění po dosažení 12 bodů vždy!!!

Musíte absolvovat autoškolu ?

Nemusíte, postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Přezkoušení můžete absolvovat  až po uplynutí 1 roku ode dne pozbytí řidičského oprávnění a doklad o přezkoušení nesmí být starší 30 dní ke dni podání žádosti o vrácení řidičského oprávnění.

Co je k tomu potřeba přinést?

 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly - zde
 • posudek o zdravotní způsobilosti - zde
 • doklad o dopravně psychologickém vyšetření – objednávka zde

3. Zdravotní důvody

Přezkoušení z odborné způsobilosti musíte absolvovat za účelem vrácení řidičského oprávnění v případě, kdy od právní moci rozhodnutí o odnětí řidičského oprávnění pro ztrátu zdravotní způsobilosti uplynuly více než tři roky.

Musíte absolvovat autoškolu?

Nemusíte,  postačuje samotné přezkoušení.

Kdy můžete přezkoušení absolvovat?

Přezkoušení můžete absolvovat po doložení zdravotní způsobilosti.

Co je k tomu potřeba přinést?

 • výpis z karty řidiče
 • žádost do autoškoly - zde
 • posudek o zdravotní způsobilosti - zde